fbpx

Välkommen till Er jurist

Er jurist hjälper sjuka och skadade att
få rätt ersättning

Er jurist

Er jurist bistår privatpersoner, företag och myndigheter som juridiskt ombud i den rättsliga processen mot försäkringskassa, försäkringsbolag, patientförsäkring, nämnder, domstolar med mera.

Jur.kand. Eva Roos är både jurist och sjuksköterska varför du får hjälp av en person med både juridisk och medicinsk kompetens

Er jurists målsättning är att du ska få ett korrekt beslut utifrån dina individuella förutsättningar och utifrån de regler vi har att förhålla oss till

Rulla till toppen