fbpx

Högsta förvaltningsdomstolen – HFD har fastställt att det föreligger rätt till kompletterande svenskt barnbidrag när barnet och vårdnadshavaren är bosatta i Sverige och motsvarande familjeförmån också utgetts i ett annat EU-land. Enligt HFD kan det inte anses förenligt med EU-domstolens praxis att barnets rätt till barnbidrag helt ska falla bort av den anledningen att mamman har omfattats av ett annat lands lagstiftning på området.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Rulla till toppen