fbpx

Personer med funktionsnedsättning uppger att de har en sämre hälsa än övrig befolkning. Lägre sysselsättningsgrad,  avsaknad av praktiskt stöd och utsatthet för kränkande behandling är några faktorer som spelar roll. Det visar resultat från den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor som genomförs av Folkhälsomyndigheten.

http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/mars/samre-halsa-hos-personer-med-funktionsnedsattning/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Rulla till toppen