fbpx

Snårigt och rättsosäkert angående rätten till personlig assistans. Olika myndigheter gör olika bedömningar i samma ärenden om personlig assistans och många av besluten överklagas. Det sänder tydliga signaler om att spelreglerna är otydliga och skapar en stor osäkerhet bland de med hjälpbehov. Det behövs ett tydligare regelverk och bättre utredningar av vad som ska ge rätt till assistans.

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/kommuner-urholkar-raetten-till-personlig-assistans-15451

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Rulla till toppen