fbpx

 

sjb_LOGO_blå

Sveriges Juridiska Byråer, SJB fyller 21 år! 

Finns det ett bättre tillfälle än att blicka tillbaka till allra första början vid ett jubileum? Följande text är hämtad från föreningens allra första årsberättelse:

”SJB bildades genom konstituerande årsmöte den 30 september 1995 framförallt beroende på att SOU 1995:81 med förslag om ny rättshjälpslag föreslog att juridiska byråer skulle fråntas möjligheten att förordnas som biträden enligt rättshjälpslagen. ”

Vidare framgår av årsberättelsen att:

”Ett stort arbete har lagts ned på arbetet med att förhindra genomförandet av förslaget om att utestänga de juridiska byråerna från den allmänna rättshjälpen i SOU 1995:81 ang ny rättshjälpslag. Som ett led i det arbetet har styrelsen tillskrivit samtliga remissinstanser, justitieutskottet, justitieministern samt även avgivit ett eget remissyttrande. Styrelsen har även sammanträffat med justitiekommittén i Stockholm. Arbetet har varit framgångsrikt. En övervägande del av remissinstanserna delade SJBs uppfattning om att de juridiska byråerna inte skulle utestängas från rättshjälpen. Detta har fått till följd att det inte föreslås någon ändring avseende juridiska byråers möjligheter att agera som rättshjälpsbiträden och offentliga biträden i prop. 1996/97:9 ang ny rätthjälpslag”

Ovanstående är alltså grunden till föreningens bildande. Mycket arbete återstår för att se till att inte jurister diskrimineras gentemot advokater.

Är du jurist och intresserad av att gå med i föreningen eller kanske även vara med och driva liknande frågor är du välkommen att kontakta oss.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Rulla till toppen