fbpx

Beslut om att bli ”nollklassad” kan få stora konsekvenser för personers ekonomi. Nu visar en granskning att Försäkringskassan kan bli bättre på att fatta beslut i sådana ärenden.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) ligger till grund för inkomstrelaterade ersättningar inom sjuk- och föräldraförsäkringen. För den som avbryter eller inskränker sitt förvärvsarbete utan att uppfylla någon av de skyddsregler som finns för SGI ska Försäkringskassan sänka den försäkrades SGI till aktuell förvärvsnivå eller till noll kronor. Ett beslut om att fastställa SGI till noll kronor kan få kraftiga konsekvenser för den försäkrades ekonomi eftersom det bland annat innebär att sjukpenning inte kan betalas ut och att föräldrapenning endast kan betalas ut på grundnivå.

Enligt Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) borde Försäkringskassan prioritera beslut om SGI högre. Brister finns bland annat när det gäller hur väl besluten motiveras och i handläggarnas kompetensutveckling.

http://www.inspsf.se/pagaende_projekt/projekt-detaljvy//sgi_-_vilka_blir_nollplacerade_och_varfor_.cid4873

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Rulla till toppen