fbpx

Till följd av otydlig lagstiftning och ändrad tillämpning drabbas enskilda funktionshindrade hårt och blir utan personlig assistans. ISF rekommenderar att regeringen överväger om lagstiftningen och rättspraxis står i överensstämmelse med målen för den personliga assistansen.

Personer med behov av tidskrävande sjukvårdande insatser riskerar att nekas eller förlora den statliga assistansersättningen. Det är följden av en otydlig lagstiftning och en åtstramande rättspraxis. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som på uppdrag av regeringen har granskat hur Försäkringskassan tolkar reglerna om egenvård och hur relevant domstolspraxis påverkar Försäkringskassans tillämpning av reglerna om assistansersättningen.

http://www.inspsf.se/om_isf/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande-detaljvy//tydliggor_villkoren_for_personlig_assistans.cid5975

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Rulla till toppen