fbpx

Kvinnan sökte vård i Danmark som hon inte kunde få i Sverige. Försäkringskassan beslutade att hon skulle få mindre än hälften av sina kostnader ersatta. Kammarrätten slog senare fast att hon hade rätt till full ersättning. Domen överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen av landstinget. HFD slår nu fast att landstinget saknar talesrätt i sådana här mål.

http://www.dagensjuridik.se/2017/02/vard-utomlands-ska-ersattas-fullt-ut-landsting-har-inte-ratt-fora-talan-i-domstol

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Rulla till toppen