fbpx

ISF:s granskning visar att Försäkringskassan behöver komplettera sin webbplats med information om hur tillgången till social­för­säkringen påverkas vid utlandsstudier, arbete eller flytt utomlands. ISF bedömer att ändringarna är möjliga att genomföra utan att För­säk­­­rings­kassan behöver frångå sina kommunikationsmässiga val. I dag är Försäkrings­kassans webbaserade information alltför knapp­händig för att underlätta genomtänkta val i internationella situationer.

Granskningen visar att även Pensionsmyndigheten kan utöka sin webb­aserade information vad gäller utlandsrelaterade pensionsfrågor. Det gäller särskilt frågor som rör intjänande av pension.

http://www.inspsf.se/publicerat/Rapporter/Rapporter+detaljsida//socialforsakringen_vid_studier__arbete_eller_flytt_utomlands.cid6083

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Rulla till toppen