fbpx

Försäkringskassans bedömningar efter 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan håller inte tillräcklig kvalitet. Kvalitetsbristerna beror till stor del på att ärendena saknar ett grundläggande utredningsarbete. För att sjukskrivningsprocessen ska fungera tillfredsställande behöver Försäkringskassan göra ett kontinuerligt och grundläggande utredningsarbete i varje ärende, både för att kunna bedöma den sjukskrivnas rätt till sjukpenning och för att klarlägga möjligheter för återgång i arbete. Det visar en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort. Rapport 2017:9

http://www.inspsf.se/om_isf/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande-detaljvy//sjukskrivningsprocessen_fungerar_inte_som_tankt.cid6273

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Rulla till toppen