fbpx

Förvaltningsdomstolarna prövar många olika slags tvister mellan enskilda och det allmänna, exempelvis socialförsäkringsärenden. Men även när den enskilde vinner målet i en förvaltningsdomstol får han eller hon inte ersättning för sina rättegångskostnader, till exempel jurist- eller advokathjälp. Enskilda måste betala för att få rätt vilket är en djupt orättvis och orättfärdig samhällsordning.

https://www.dn.se/debatt/repliker/orimligt-att-enskilda-maste-betala-for-att-fa-ratt/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Rulla till toppen