fbpx

FI bedömer bland annat att det behövs en särskild tillsyn över den medicinska rådgivningen för att säkerställa en oberoende kvalitetssäkring och ett ökat förtroende. Tillsynen bör minst omfatta kriterier för hur och på vilka grunder läkare väljs, krav på rätt och tillräcklig läkarkompetens, inklusive försäkringsmedicinsk utbildning, samt frågor om intressekonflikter.

Dessutom anser FI att det finns behov av att värdera om de medicinska bedömningarna är objektiva, enhetliga, utförda på korrekta underlag och tillräckligt väl genomförda. Tillsynen kräver medicinska kunskaper när det gäller bedömningen av rätt och tillräcklig läkarkompetens, om den medicinska ärendehanteringen är utförd på korrekt underlag och om den är tillräckligt väl utförd.

http://www.fi.se/sv/publicerat/rapporter/rapporter/2017/slutsatser-av-fis-kartlaggning-av-personskaderegleringen/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Rulla till toppen