fbpx

Nyheter

Nyheter

Riksrevisionens granskning RIR 2018:9 om nekad sjuk- och aktivitetsersättning – effekter på inkomst och hälsa

Slutsatserna av granskningen är att de mer permanenta ersättningsformerna i sjukförsäkringen ska betalas ut om arbetsförmågan kan antas vara nedsatt under en längre period. Eftersom …

Nyheter

Dom från högsta förvaltningsdomstolen – HFD fastslår att egenvård i form av sondmatning kan berättiga till assistansersättning

Egenvård som avser något av de grundläggande behov som anges i 9 a § första stycket lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade …

Nyheter

LÖF ändrar sitt beslut och beviljar ersättning för förlossningsskadan

LÖF godkände inte den svåra förlossningsskadan som patientskada utan menar att det det är vad man rimligen bör tåla vid en förlossning. Med hjälp av …

Nyheter

Rätt till sjukpenning efter dom i förvaltningsrätt och kammarrätt för sjukdomen ME/CFS

Försäkringskassan nekade sjukpenning för person med diagnosen ME/CFS – trötthetssyndrom efter virussjukdom. Efter överklagande till förvaltningsrätt och kammarrätt ändras Försäkringskassans beslut och rätt till sjukpenning …

Arkiv
Rulla till toppen