fbpx

Två intressanta domar från högsta förvaltningsdomstolen – HFD avseende rätten till sjukpenning i förhållande till normalt förekommande arbete.

För att Försäkringskassan ska kunna neka sjukpenning måste den försäkrade kunna tillgodose alla sådana krav som ett arbete på den öppna arbetsmarknaden ställer. Den kvarvarande arbetsförmågan måste således kunna anses vara tillräcklig för att leva upp till krav och förväntningar som arbetsgivare på den öppna arbetsmarknaden allmänt sett har när det gäller till exempel arbetsprestationer och arbetstakt.

https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/tva-olika-hfd-domar-om-normalt-forekommande-arbete-6921268

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Rulla till toppen