fbpx

Förslagen som innebär att det blir lättare att beviljas sjukersättning är bra. Riksrevisionens slutsats är sakligt grundad.
Regeringen konstaterar att reglerna behöver ses över. Beviljade sjukersättningar och aktivitetsersättningar ligger på låga nivåer. En översyn av regelverket för sjukersättningen har därför påbörjats.

Förslagen baseras på Riksrevisionens rapport Nekad sjuk- och aktivitetsersättning – effekter på inkomst och hälsa (RiR 2018:9)Rapporten analyserade vilka effekter ett nekande av sjuk- och aktivitetsersättning har för individers inkomster och hälsa och fann att så väl inkomst som hälsa påverkas negativt av avslag.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Rulla till toppen