fbpx

Högsta förvaltningsdomstolen – HFD har i dom fastslagit att rätt till sjukersättning föreligger när det krävs omfattande anpassning av arbetsplatsen. Den enskilde ska, för att kunnaförsörja sig, kunna utföra arbetsuppgifter på ett sådant sätt att någon annan är villig att betala för utförandet. För att en förmåga att försörja sig själv i ett förvärvsarbete på arbetsmarknaden ska anses föreligga ska vissa basala krav på produktivitet, som att arbetsuppgifterna utförs med viss kvalitet och inom en viss tid ingå

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Rulla till toppen