fbpx

Regeringen tillsätter en utredning för stärkt personlig assistans

Utredaren ska se över definitionen av det så kallade föräldraansvaret för familjer med barn som har personlig assistans. Idag hänvisar Försäkringskassan ofta till det så kallade normala föräldraansvaret när ansökningar om personlig assistans avslås. Vilket resulterar i att föräldrar och barn inte alls får det stöd de behöver.

Utredaren ska även se över om det går att stärka rätten till assistans för personer som har behov av tillsyn. Förändringar i praxis har lett till att färre personer med funktionsnedsättningar beviljas personlig assistans för tillsyn. Ytterligare en del i uppdraget är att se över om rätten till assistans ska stärkas för det man kallar egenvård, vård som assistenter, personen själv eller med hjälp av någon annan kan klara av.

– Vi har märkt att förbundets medlemmar drabbats av den förändrade praxis om tillsyn i personlig assistans så det är glädjande att utredaren ska se över detta. Dock kvarstår det problem inom ett flertal andra insatser i LSS som det vore önskvärt att regeringen också tog tag i, säger Autism- och Aspergerförbundets jurist Maria Sivall.

Läs regeringens pressmeddelande här: Utredning för stärkt personlig assistans

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Rulla till toppen