fbpx

Diskbråck är en vanlig åkomma bland svenskarna, men Försäkringskassan har i åratal vägrat gå med på att den kan orsakas av ett slitsamt jobb. Nu ändras det genom en unik dom i Kammarrätten. En 45-årig man får sina problem klassade som arbetsskada och tilldöms livränta.
– Jag är väldigt glad över att en domstol äntligen tar till sig vad forskningen säger. Det här öppnar dörren för oss att nå framgång i flera andra ärenden – och för andra fackförbund också, säger Annika Nilsson, ombudsman på IF Metalls arbetslivsenhet.

Försäkringskassan sade nej till kravet på livränta i januari 2016, Förvaltningsrätten gick på samma linje våren 2018 – men i december i fjol sade Kammarrätten i Sundsvall ja. Försäkringskassan har beslutat att inte överklaga och ska nu räkna ut hur mycket livränta det kan bli för den 45-årige före detta industriarbetaren, som under många år hade jobb där han lyfte tungt och samtidigt vred kroppen.

– Diskbråck har varit död som arbetsskada, Försäkringskassans rådgivande läkare har konsekvent drivit linjen att diskbråck är en sjukdom som inte kan uppkomma av arbetet. Vi trodde att granskningen av SBU skulle hjälpa, men de har drivit samma linje ändå, säger förbundsjurist Tom Aspengren.

SBU står för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, en myndighet som bland annat gör oberoende utvärderingar av metoder och insatser i sjukvården. I sin granskningsrapport från 2014 säger man att det finns ett samband mellan ”manuell hantering” – lyfta, bära, skjuta eller dra – och ryggbesvär.

I Kammarrätten stod Försäkringskassans expertis mot bland andra professorn i yrkesmedicin, Anna Rask-Andersen, som bland annat skriver om ”nio år med extremt tunga lyft”.

Domen är inte prejudicerande, men jag hoppas att den blir vägledande ändå
Rättens utslag blev mycket tydligt: Industriarbetaren vara bara 28 år när han drabbades, vilket inte tyder på att åldern har med besvären att göra, han har haft flera diskbråck, har inte artros, det finns inga ärftliga faktorer och ”konkurrerande skadeorsaker saknas”.

– Jag har förlorat i Kammarrätten tidigare, men denna gång måste juristerna verkligen ha tagit in bland annat det som står i SBU-rapporten, jag är mycket nöjd med utslaget, säger Tom Aspengren.

Vad händer nu med denna typ av ärenden?

– Domen är inte prejudicerande, men jag hoppas att den blir vägledande ändå, vi kommer att använda den så mycket vi kan. Men frågan är hur väl den sjunker in hos Försäkringskassan. Jag jobbar med ett liknande fall nu, och där är deras argumentation likadan som tidigare, säger Tom Aspengren.

DN har bett Försäkringskassan kommentera domen och svara på om man kommer att ändra inställning i kommande ärenden. Myndighetens pressavdelning meddelar i ett mejl att man avstår så länge domen inte vunnit laga kraft.

Detta är diskbråck
En vanlig åkomma som innebär att en disk som ligger mellan ryggkotorna är skadad. Ofta gör detta inte ont, men om disken trycker mot nervrötter eller ryggmärgen kan det ge en ryggsmärta som kan stråla ner i benen.

De flesta patienter behandlas utan operation och besvären försvinner vanligen inom 6-12 veckor. Det finns inga siffror på hur många som får diagnosen i primärvården, men cirka 14.000 svenskar söker årligen specialistvård och cirka 3.000 opereras.
Källa: Internetmedicin.se; 1177.se, Svenska ryggregistret, Socialstyrelsen

Vad är en arbetsskada?
Som arbetsskada räknas en personskada som uppkommit genom olycksfall i eller på väg till och från arbetet eller genom arbetssjukdom. Man kan då ha rätt till livränta, om man till exempel måste gå ner i arbetstid eller tvingas omskola sig.

Om alla krav är uppfyllda betalar Försäkringskassan ersättning för inkomstförlusten, baserat på den lön man hade tidigare. Det sker från den dag då läkaren anser att arbetsskadan kommer att påverka förmågan att arbeta under minst ett år och fram till pensionen.

Man kan också få ytterligare ersättning om man jobbar på ett företag med kollektivavtal. Denna så kallade Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) betalas ut av AFA Försäkring, som ägs av arbetsmarknadens parter.
Källa: LO-TCO Rättsskydd

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Rulla till toppen