fbpx

Jan Markendahl nekades sjukpenning 2017 med motiveringen att han arbetat i varierande omfattning under tiden han var deltidssjukskriven. Nu har kammarrätten upphävt beslutet och ger honom rätt, i en dom som kan bli vägledande.

– Det är en stor lättnad. Känslan när Försäkringskassan började ifrågasätta mig var att jag var helt utlämnad och värdelös, det gjorde mig ännu mer deprimerad, säger Jan Markendahl till Arbetet om domen.

Efter att ha jobbat intensivt under en längre period gick Jan Markendahl in i väggen vårvintern 2017.

Som docent och forskare på KTH i Stockholm hade han haft arbetsveckor på upp till 70 timmar, och blev sjukskriven på deltid i drygt tre månader för utbrändhet och depression.

Men Försäkringskassan nekade honom sjukpenning, med två olika motiveringar.

– Först ifrågasatte de att jag överhuvudtaget var sjuk. Sen köpte de att jag var sjuk men bytte strategi och riktade in sig på arbetstidens förläggning. Jag är ju part i målet, men tycker att det är märkligt, säger han.

Motiveringen var att han under de tre månader han var halvtidssjukskriven hade arbetat mer än halvtid vissa veckor, och vissa veckor mindre.

Eftersom han klarade att jobba mer än 50 procent vissa veckor, ansåg Försäkringskassan att han hade högre arbetsförmåga.

Detta trots att Jan Markendahls läkare intygade att förläggningen av arbetstiden var medicinskt motiverad, eftersom han behövde arbeta mindre de dagar då han deltog i möten som var påfrestande.

Som medlem i Sveriges Ingenjörer fick han hjälp av LO-TCO Rättsskydd att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, som gick på Försäkringskassans linje.

Fallet överklagades till kammarrätten som nu alltså, tre år senare, slår fast att Jan Markendahl har haft rätt till sjukpenning.

Kammarrätten konstaterar att förläggningen av arbetstiden främjade Jan Markendahls rehabilitering och att hans arbetsförmåga har varierat från dag till dag.

– Det är en stor lättnad. Känslan när Försäkringskassan började ifrågasätta mig var att jag var helt utlämnad och värdelös, det gjorde mig ännu mer deprimerad. Därför är det så skönt att få bekräftat att jag hade rätt och inte var någon prinsessa på ärten, säger han.

Hur mår du i dag?
– Jättebra. Jag är frisk, sköter hälsan och jobbar deltid på 60 procent, vilket är betydligt bättre än 150 procent. Jag är otroligt tacksam för den hjälp jag har fått av facket, och det jobb som mitt juridiska ombud har gjort, säger Jan Markendahl.

Även om det är en kammarrättsdom hävdar ombudet att den kan bli vägledande för hur Försäkringskassan bör agera i framtiden, eftersom rättens bedömning skiljer sig från hur de brukar resonera i denna typ av ärenden.

– Jag tycker att Försäkringskassan ska titta på domen och se över om den ska påverka handläggningen, säger hon.

Hon menar att kammarrätten tar tydlig ställning genom att titta på arbetstiden under hela sjukperioden och inte under enstaka veckor eller dagar.

– Medlemmen har arbetat olika mycket olika veckor, men eftersom han inte har arbetat mer än halvtid totalt sett under sjukperioden bedömer kammarrätten att han har rätt till halv sjukpenning.

Arbetet fick under torsdagen en kommenterar till domen från Försäkringskassan:

”Tiden för överklagan har inte löpt ut och Försäkringskassan har ännu inte fattat beslut om vi kommer att överklaga eller inte. Som alltid analyserar vi kammarrättsdomar noggrant och ser över eventuella behov av justering i vår handläggning”, skriver pressekreteraren Gustav Berg i ett mejl.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Rulla till toppen