fbpx

ISF – Inspektionen för socialförsäkring konstaterar brister vid införandet av nya förmåner vilket får allvarliga konsekvenser för enskilda personer

Betydande brister i Försäkringskassans förutsättningar för att införa omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning har fått allvarliga konsekvenser för många personer och familjer med barn med funktionsnedsättning. Det visar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport som publiceras i dag den 5 maj 2020.

ISF har granskat införandet av förmånerna omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning som ersatte vårdbidrag och handikappersättning i januari 2019.

Försäkringskassan har haft för kort tid för förberedelser och det har inte funnits tillräcklig kapacitet i handläggningen för att hantera alla ansökningar som kommit in. Granskningen visar att handläggningstiderna gradvis har vuxit och sedan hösten 2019 är de i genomsnitt åtta månader. Cirka 38 000 personer inom omvårdnadsbidrag och cirka 20 000 inom merkostnadsersättning väntar på beslut om sin ansökan i mars 2020.

Långa handläggningstider drabbar personer och familjer med barn med funktionsnedsättning allvarligt. Många blir av med sina tidigare ersättningar, som fasas ut under införandet av de nya, och står då utan ersättning under en lång period.

Vid framtida reformer behöver regeringen säkerställa att det finns tillräckligt med tid och resurser för Försäkringskassan att göra nödvändiga förberedelser. Sex månader från beslut till införande är kort tid för en så stor reform. Myndigheten behöver bland annat hinna utveckla nytt it-stöd, tolka lagstiftningen och omsätta den till praktiska vägledningar och arbetsprocesser, rekrytera och utbilda handläggare och beslutsfattare.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Rulla till toppen