fbpx

Personskadeförbundet RTP har svarat på remissen avseende utredningen En begriplig och trygg sjukförsäkring. Det är mycket positivt att utredningen föreslår att arbetsförmågan ska bedömas mot normalt förekommande arbeten som existerar i verkligheten. Samtidigt menar utredarna att Försäkringskassan behöver bli bättre på att utreda sina ärenden och samverka med Arbetsförmedlingen. Det är bra förslag som kan göra besluten tydligare, mer transparenta och lättare att förstå.

Vi välkomnar också att utredningen vill stärka möjligheter till arbetslivsinriktad rehabilitering. Utredarna föreslår att rehabiliteringen ska fortsätta efter dag 180 om övervägande skäl talar för en återgång till arbetsplatsen, i stället för att börja ställa om till ett annat arbete. Därmed sänks bevisgraden, vilket är positivt. Generellt vill utredningen se att Försäkringskassan bättre lever upp till sitt ansvar att kartlägga rehabiliteringsbehov före dag 180 som är en förutsättning för att tidigt samordna insatser och bevilja rehabiliteringspenning.

Utredningen har lämnat många konstruktiva förslag. Det återstår att se om det finns en majoritet i riksdagen som ger sitt stöd för dessa förändringar som behövs för att göra sjukförsäkringen tryggare.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Rulla till toppen