fbpx

Digital utbildning i förvaltningsrättsliga principer som legalitet, proportionalitet, saklighet, förutsebarhet, icke-retroaktivitet, rättskraft med mera med Carl Lebeck vid Stockholms universitet. Bra uppdatering av lagar och rättspraxis att använda i det dagliga arbetet med myndighetsbeslut och förvaltningsdomstolar

Dela på facebook
Facebook
Dela på google
Google+
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på pinterest
Pinterest
Scroll to Top