fbpx

Hela behovet av hjälp med andning och sondmatning ska ge rätt till personlig assistans. Det slog riksdagen fast på onsdagen.

Beslutet innebär att alla moment i hjälp med sondmatning eller andning är grundläggande behov för personlig assistans. Tidigare har bara de moment som är betraktade som integritetsnära. Men efter lagändringen ska även moment som förberedelser och efterarbete i samband med sondmatning räknas in i det grundläggande behovet. Det kan till exempel handla om rengöring av en sondspruta.

Lagändringen innebär också att det kan vara möjligt för ett barn att få assistans för hjälpbehoven även om vissa moment normalt skulle ingå i föräldraansvaret.

Effekten av lagändringen blir en utökad rätt till personlig assistans för de som behöver hjälp med andning och sondmatning.

Den förändrade lagen börjar gälla 1 juli i år.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/personlig-assistans-for-samtliga-hjalpmoment-som_H701SoU16

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Rulla till toppen