fbpx

Mot bakgrund av de brister i sjukpenningärenden som utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum identifierat ger regeringen nu Försäkringskassan i uppdrag att identifiera och åtgärda eventuella brister i handläggningen samt redovisa planerade och vidtagna åtgärder. Uppdraget avser ärenden där sjukpenning nekas på grund av att den försäkrade bedöms ha förmåga att försörja sig i ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/forsakringskassan-ska-atgarda-brister-i-sjukpenningarenden/?fbclid=IwAR2xo8pyanHLgBlZG_eZfZlPZOWQquo51-5llVioqYg9q0WaQOZsarJgytw

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Rulla till toppen