fbpx

Nyheter

Er jurist har en ändringsfrekvens motsvarande 60 % i Kammarrätten och 38 % i Förvaltningsrätten. Exempel på några av de positiva domarna följer här nedan.

Hoppfullt om sjukersättning

Högsta förvaltningsdomstolen – HFD har i dom fastslagit att rätt till sjukersättning föreligger när det krävs omfattande anpassning av arbetsplatsen. Den enskilde ska, för att kunnaförsörja sig, kunna utföra arbetsuppgifter på ett sådant sätt att någon annan är villig att betala för utförandet. För att en förmåga att försörja sig själv i ett förvärvsarbete på …

Hoppfullt om sjukersättning Read More »

Ekonomisk misär, depression och självmordstankar för utförsäkrade

“Hårdare bedömningar ska hjälpa dem att komma i arbete, men verkligheten är en helt annan” Ekonomisk misär och en total känsla av hopplöshet. Den verkligheten beskrivs i Niklas Altermarks delrapport från sin forskning om människor som blivit utförsäkrade. ”Hårdare bedömningar ska hjälpa dessa att slippa bidragsberoende och återgå i arbete. Mina intervjuer visar emellertid en …

Ekonomisk misär, depression och självmordstankar för utförsäkrade Read More »

Ingen snabb ändring av LSS

Det är fortfarande osäkert om den omstridda LSS-utredningen kommer att gå på remiss.Socialminister Lena Hallengren anser att den borde skickas på remiss, men sänder samtidigt signaler om att så kanske inte blir fallet. Föräldraansvaret är något som MÅSTE utredas igen. Om vi ska ändra en lag så måste vi utreda, skicka på remiss, gå till …

Ingen snabb ändring av LSS Read More »

Fler kan beviljas sjukersättning

Försäkringskassan skulle kunna bevilja fler personer sjukersättning utifrån dagens regelverk. Myndighetens tillämpning är många gånger för sträng enligt professor i juridik Ruth Mannelqvist

Andning och sondmatning ger rätt till assistans

Andning och sondmatning ska ses som ett grundläggande behov – och ge rätt till personlig assistans enligt LSS. Socialminister Lena Hallengren föreslår att lagändringen ska börja gälla från den 1 juli i år. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/lss-stod-for-sondmatning-enligt-nytt-forslag?cmpid=del%3Afb%3A20190221%3Alss-stod-for-sondmatning-enligt-nytt-forslag%3Anyh%3Alp&fbclid=IwAR207iAaAM_cNpUfS6qAZVNgkXH4-G96olzPUtGaKvV3oqkFcdc8bVtHP2g

Nya förmåner vid funktionsnedsättning

Nya förmåner 2019 för personer som lever med funktionsnedsättning Vid årsskiftet införs de nya socialförsäkringsförmånerna omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning, som successivt kommer att ersätta dagens vårdbidrag och handikappersättning. Syftet är att de nya förmånerna ska vara mer flexibla och precisa i sin utformning.

Lättare att beviljas sjuk- och aktivitetsersättning

Förslagen som innebär att det blir lättare att beviljas sjukersättning är bra. Riksrevisionens slutsats är sakligt grundad. Regeringen konstaterar att reglerna behöver ses över. Beviljade sjukersättningar och aktivitetsersättningar ligger på låga nivåer. En översyn av regelverket för sjukersättningen har därför påbörjats. Förslagen baseras på Riksrevisionens rapport Nekad sjuk- och aktivitetsersättning – effekter på inkomst och hälsa (RiR 2018:9). Rapporten …

Lättare att beviljas sjuk- och aktivitetsersättning Read More »

orimligt kräva objektiva bevis för kronisk trötthet

Kroniskt trötthetssyndrom är en diagnos som i princip inte kan verifieras utifrån objektiva undersökningar. Det vore därför orimligt att ställa krav på “objektiva undersökningsfynd” för att beviljas sjukpenning. Det slår kammarrätten fast och river därmed upp Försäkringskassans och förvaltningsrättens avgöranden om sjukpenning för den försäkrade. http://www.dagensjuridik.se/2018/11/vinner-mot-forsakringskassan-orimligt-krava-objektiva-bevis-kronisk-trotthet?fbclid=IwAR1TYuyDAeCI286qBOSsfPpD4a9rfH5lv1TPAzvnkRKvrUVTJG-oBmHda4Q

Scroll to Top