fbpx

Nyheter

Er jurist har en ändringsfrekvens motsvarande 60 % i Kammarrätten och 38 % i Förvaltningsrätten. Exempel på några av de positiva domarna följer här nedan.

Försäkringskassan ska åtgärda brister i sjukpenningärenden

Mot bakgrund av de brister i sjukpenningärenden som utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum identifierat ger regeringen nu Försäkringskassan i uppdrag att identifiera och åtgärda eventuella brister i handläggningen samt redovisa planerade och vidtagna åtgärder. Uppdraget avser ärenden där sjukpenning nekas på grund av att den försäkrade bedöms ha förmåga att försörja sig …

Försäkringskassan ska åtgärda brister i sjukpenningärenden Read More »

Lagändring personlig assistans

Hela behovet av hjälp med andning och sondmatning ska ge rätt till personlig assistans. Det slog riksdagen fast på onsdagen. Beslutet innebär att alla moment i hjälp med sondmatning eller andning är grundläggande behov för personlig assistans. Tidigare har bara de moment som är betraktade som integritetsnära. Men efter lagändringen ska även moment som förberedelser …

Lagändring personlig assistans Read More »

Förvaltningsrättsliga principer

Digital utbildning i förvaltningsrättsliga principer som legalitet, proportionalitet, saklighet, förutsebarhet, icke-retroaktivitet, rättskraft med mera med Carl Lebeck vid Stockholms universitet. Bra uppdatering av lagar och rättspraxis att använda i det dagliga arbetet med myndighetsbeslut och förvaltningsdomstolar

Coronapandemi kräver omfattande personalresurser inom vården

Eftersom Eva Roos även är sjuksköterska har hon till följd av den extrema situationen frivilligt anmält sig till arbete inom sjukvården i Stockholm, trots att det är 20 år sedan hon senast arbetade inom vården. Hon har arbetat vid vårdavdelning för covidpatienter på Södersjukhuset. Ett väldigt annorlunda vårdarbete med tanke på all skyddsutrustning som ska …

Coronapandemi kräver omfattande personalresurser inom vården Read More »

Personskadeförbundet – RTP har svarat på sjukförsäkringsförslag

Personskadeförbundet RTP har svarat på remissen avseende utredningen En begriplig och trygg sjukförsäkring. Det är mycket positivt att utredningen föreslår att arbetsförmågan ska bedömas mot normalt förekommande arbeten som existerar i verkligheten. Samtidigt menar utredarna att Försäkringskassan behöver bli bättre på att utreda sina ärenden och samverka med Arbetsförmedlingen. Det är bra förslag som kan göra …

Personskadeförbundet – RTP har svarat på sjukförsäkringsförslag Read More »

Allvarliga brister vid införande av omvårdnadsbidrag och kostnadsersättning

ISF – Inspektionen för socialförsäkring konstaterar brister vid införandet av nya förmåner vilket får allvarliga konsekvenser för enskilda personerBetydande brister i Försäkringskassans förutsättningar för att införa omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning har fått allvarliga konsekvenser för många personer och familjer med barn med funktionsnedsättning. Det visar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport som publiceras i …

Allvarliga brister vid införande av omvårdnadsbidrag och kostnadsersättning Read More »

Rulla till toppen