fbpx

Nyheter

Er jurist har en ändringsfrekvens motsvarande 60 % i Kammarrätten och 38 % i Förvaltningsrätten. Exempel på några av de positiva domarna följer här nedan.

Färre ska bli utförsäkrade

Regeringen vill se ytterligare förändringar i reglerna för hur Försäkringskassan bedömer arbetsförmågan hos långtidssjukskrivna. Det är innebörden av ett lagförslag man fattar beslut om på torsdagen. – Människor ska inte bli av med sjukpenningen genom en prövning mot fiktiva jobb, utan nu ska prövningen av arbetsförmågan göras mot angivna yrkesgrupper, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) …

Färre ska bli utförsäkrade Read More »

Isf:s analys om avslag av aktivitetsersättning

4 av 10 i gruppen behöver vända sig till socialtjänsten för sin försörjning och det är vanligare att de har nytillkomna skulder hos Kronofogdemyndigheten än bland andra unga. Många av dessa unga startar alltså sitt vuxenliv i en ekonomiskt utsatt situation.https://inspsf.se/publikationer/rapporter/2021/2021-03-18-avslag-pa-ansokan-om-aktivitetsersattning

Överklaga avslagsbesluten

Den stora ökningen av avslag på aktivitetsersättning från Försäkringskassan väcker ilska.– Överklaga eller ansök igen! uppmanar Maria Persdotter, ordförande för RBU. Det är ett ofog som Försäkringskassan ägnar sig åt, och det man som enskild kan göra är just att se till att en domstol får pröva saken. Det är inte säkert att man får …

Överklaga avslagsbesluten Read More »

Försäkringskassan granskar sin hantering av sjukförsäkringen

Försäkringskassan har beslutat att se över sin förvaltning av sjukförsäkringen.En viktig orsak är det ökade antalet avslag på sjukpenning, som varken kan förklaras av ändrade regler eller förändringar i folkhälsan.”Man har tidigare framhärdat att kritiken som riktats mot myndigheten inte är befogad, så det är en stor sak att man nu fattat det här beslutet”, …

Försäkringskassan granskar sin hantering av sjukförsäkringen Read More »

Omprövning, ändring och återkallelse

Er jurist har många ärenden som handlar omprövning, ändring, återkallelse av beslut och därmed sammanhängande frågeställningar. Därför var denna kurs med Carl Lebeck som föreläsare mycket värdefull, intressant och användbar i det dagliga arbetet.

Försäkringskassan ska åtgärda brister i sjukpenningärenden

Mot bakgrund av de brister i sjukpenningärenden som utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum identifierat ger regeringen nu Försäkringskassan i uppdrag att identifiera och åtgärda eventuella brister i handläggningen samt redovisa planerade och vidtagna åtgärder. Uppdraget avser ärenden där sjukpenning nekas på grund av att den försäkrade bedöms ha förmåga att försörja sig …

Försäkringskassan ska åtgärda brister i sjukpenningärenden Read More »

Lagändring personlig assistans

Hela behovet av hjälp med andning och sondmatning ska ge rätt till personlig assistans. Det slog riksdagen fast på onsdagen. Beslutet innebär att alla moment i hjälp med sondmatning eller andning är grundläggande behov för personlig assistans. Tidigare har bara de moment som är betraktade som integritetsnära. Men efter lagändringen ska även moment som förberedelser …

Lagändring personlig assistans Read More »

Scroll to Top