fbpx

Nyheter

Er jurist har en ändringsfrekvens motsvarande 60 % i Kammarrätten och 38 % i Förvaltningsrätten. Exempel på några av de positiva domarna följer här nedan.

Målsägandebiträde och försvarare

Två dagar om ”Målsägandebiträde och försvarare” med Advokaterna Thomas Bodström och Claes Borgström som kursledare. Jur.kand. Eva Roos är antagen som målsägandebiträde vid Umeå, Lycksele och Skellefteå tingsrätt.

Rätt till sjukpenning även om objektiva undersökningsfynd saknas

Kammarrätten i Stockholm slår nu i en dom fast att det inte finns krav på undersökningsfynd eller observationer för att visa att en person är deprimerad. Fallet gäller en kvinna som fick avslag på sin ansökan om sjukpenning, med hänvisning till att undersökningsfynd från läkaren saknades. Kammarrätten ger henne nu rätt.

Scroll to Top