fbpx

Försäkringskassans ärenden

Socialförsäkringsfrågor handläggs vid bland annat försäkringskassan och omfattar många olika ärendeslag. Om du fått ett negativt beslut från försäkringskassan kan Er jurist hjälpa till att begära omprövning av beslutet, överklaga till förvaltningsrätt, kammarrätt och högsta förvaltningsdomstolen

Som exempel på ärendeslag kan nämnas: sjukpenning, sjukersättning, arbetsskador, assistansersättning, handikappersättning, vårdbidrag, föräldrapenning, underhållsstöd, bostadsbidrag med mera.

Rulla till toppen