fbpx

Vad kostar det?

Klienter

Er jurist vänder sig såväl till privatpersoner som till privat och offentlig verksamhet vilka önskar hjälp med den rättsliga processen i samband med exempelvis sjukdom, skada och funktionshinder. Processen avser beslut från myndigheter, domstolar och försäkringsbolag.

Arvode

Vid påbörjat uppdrag arbetar Er jurist utifrån den av Regeringen årligen fastställda rättshjälpstaxan som för år 2018 motsvarar 1 359 kronor per timme exkl. moms (1 699 kr inkl. moms). Totalpriset och tidsåtgången för uppdraget kan vara svårt att uppskatta i förväg beroende på många olika faktorer. Er jurist har dock som målsättning att fortlöpande under uppdragets gång informera klienten om tidsåtgång och kostnader. Er jurist hjälper till att ansöka om rättshjälp och rättsskydd i de fall där detta kan bli aktuellt.

Fullmakt

Er jurist behöver skriftlig fullmakt från klienten för att kunna företräda part hos myndigheter och domstolar. För att Er jurist ska kunna företräda klienten på bästa sätt är det nödvändigt att all relevant information i ärendet överlämnas. Klienten ansvarar för att den information som lämnas är korrekt och sanningsenlig.

Uppdragsavtal

När vi kommit överens om att Er jurist ska vara din företrädare i processen kommer den gemensamma överenskommelsen att dokumenteras och preciseras i ett uppdragsavtal som godkänns och signeras av båda parter.

Rulla till toppen