fbpx

Nyheter

Nyheter

Fler kan beviljas sjukersättning

Försäkringskassan skulle kunna bevilja fler personer sjukersättning utifrån dagens regelverk. Myndighetens tillämpning är många gånger för sträng enligt professor i juridik Ruth Mannelqvist

Nyheter

Andning och sondmatning ger rätt till assistans

Andning och sondmatning ska ses som ett grundläggande behov – och ge rätt till personlig assistans enligt LSS. Socialminister Lena Hallengren föreslår att lagändringen ska …

Nyheter

Er jurists nya hemsida

Nyheter

Nya förmåner vid funktionsnedsättning

Nya förmåner 2019 för personer som lever med funktionsnedsättning Vid årsskiftet införs de nya socialförsäkringsförmånerna omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning, som successivt kommer att ersätta dagens vårdbidrag …

Nyheter

Lättare att beviljas sjuk- och aktivitetsersättning

Förslagen som innebär att det blir lättare att beviljas sjukersättning är bra. Riksrevisionens slutsats är sakligt grundad. Regeringen konstaterar att reglerna behöver ses över. Beviljade sjukersättningar …

Nyheter

orimligt kräva objektiva bevis för kronisk trötthet

Kroniskt trötthetssyndrom är en diagnos som i princip inte kan verifieras utifrån objektiva undersökningar. Det vore därför orimligt att ställa krav på “objektiva undersökningsfynd” för …

Arkiv
Scroll to Top