fbpx

Nyhetsuppdateringar inom Er jurists verksamhetsområden från år 2012 och fram till idag. Sök gärna efter det som intresserar dig.

Nyheter

Svårt komma tillbaka efter avslag på sjuk­penning

För den som nekats sjukpenning finns flera hinder för en lyckad återgång till arbete. Var tredje blir sjukskriven igen inom ett år. Det visar en …

Nyheter

Det är värt att strida för sin rätt till ersättning

Artikel om Er jurist och Eva Roos införd i magasinet Enterprise Magazine: Har du fått ett beslut från Försäkringskassan eller försäkringsbolaget som du inte är …

Nyheter

Skadestånd vid myndighetsutövning

Via Norstedts juridik har Eva Roos deltagit i kurs gällande offentligrättsliga skadestånd. Uppdatering av gällande rätt och rättspraxis av Carl Lebeck vid Stockholms universitet

Nyheter

Utredare ser över äldres rätt till sjuk­ersättning

Nu inleds en utredning av reglerna för sjuk- och aktivitetsersättningen. Förslagen ska presenteras för regeringen nästa år. Bland andra Försäkringskassan har efterfrågat en översyn. Utredaren …

Nyheter

”Det är hög tid att rehabilitera Försäkringskassan”

För­säkringskassans hantering av ­i dag bidrar inte sällan till en försämring av sjukdomstillståndet, skriver överläkaren Lars Jacobsson i debattartikel, åsikterna är således hans egna. Försäkringskassans …

Nyheter

Skadestånd i avtalsförhållanden med bla Bertil Bengtsson

Eva Roos har fått förmånen att delta i utbildningsdag med bland annat Bertil Bengtsson guru inom skadeståndsrätten och författare till många böcker, rättspraxis, forskning med …

Arkiv
Scroll to Top