fbpx

Nyheter

Nyheter

Nya förmåner vid funktionsnedsättning

Nya förmåner 2019 för personer som lever med funktionsnedsättning Vid årsskiftet införs de nya socialförsäkringsförmånerna omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning, som successivt kommer att ersätta dagens vårdbidrag …

Nyheter

Lättare att beviljas sjuk- och aktivitetsersättning

Förslagen som innebär att det blir lättare att beviljas sjukersättning är bra. Riksrevisionens slutsats är sakligt grundad. Regeringen konstaterar att reglerna behöver ses över. Beviljade sjukersättningar …

Nyheter

orimligt kräva objektiva bevis för kronisk trötthet

Kroniskt trötthetssyndrom är en diagnos som i princip inte kan verifieras utifrån objektiva undersökningar. Det vore därför orimligt att ställa krav på “objektiva undersökningsfynd” för …

Nyheter

Bristande rättssäkerhet när sjukpenning nekas

Intressant artikel om den bristande rättssäkerheten hos våra förvaltningsdomstolar när det gäller rätten till sjukpenning och i socialförsäkringsärenden. Enligt skribenterna visar domstolarna mycket stor följsamhet …

Nyheter

ISF:s granskning av Försäkringskassan har utvisat att när tillämpningen varierar över tid, utan att några betydelsefulla regeländringar, kan det äventyra rättssäkerheten.

Rättssäkerheten riskerar att äventyras när regeringen vart tredje år skiftar fokus i styrningen av Försäkringskassan. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) visar i en ny rapport hur …

Nyheter

Beviljad livränta

Efter återförvisning från Kammarrätten har nu Försäkringskassan gjort om och gjort rätt, livränta är nu beviljad för arbetsskada. Ny prövning utifrån korrekt lagrum innebär ett …

Arkiv
Scroll to Top