fbpx

Om Er jurist

Er jurist har som målsättning att du ska få ett korrekt beslut utifrån dina individuella förutsättningar och utifrån de regler vi har att förhålla oss till.

Er jurist:
  • Står på din sida
  • Bidrar till en mer balanserad rättsprocess
  • Hjälper dig att få upprättelse
  • Tar hand om skriftväxlingen med myndigheter, försäkringsbolag och domstolar
  • Du får ett avslut och kan gå vidare

Er jurist har bedrivit verksamhet sedan år 2011 och startades av juristen och sjuksköterskan Eva Roos. Er jurist erbjuder juridisk hjälp inom socialförsäkring, personskador, patientskador och övriga ärenden med medicinska frågeställningar. Att ha Er jurist som ombud innebär att du får en medicinsk och juridisk kompetent person som företräder dig inför myndigheter, försäkringsbolag, domstolar och övriga motparter. Den skriftväxling som du får hjälp med är begäran om omprövning, överklagande av beslut och dom samt övrig kommunikation. Er jurist kan i vissa fall även vara din företrädare om du muntligen vill framföra dina argument inför rätten.

Eva Roos

Eva Roos är både jurist och sjuksköterska varför Er jurist kan erbjuda både medicinsk och juridisk kompetens. Den dubbla kompetensen har visat sig vara mycket värdefull i arbetet med socialförsäkring, personskador, patientskador och övriga medicinska frågor.

Jur.kand.examen år 1996 vid Umeå universitet. Det huvudsakliga verksamhetsområdet som jurist har varit socialförsäkring vid försäkringskassa och förvaltningsrätt. Vid länsrätten arbetade Eva Roos som föredragande inom området socialförsäkring. Vid försäkringskassan har hon handlagt ärenden gällande sjukersättning, arbetsskador, sjukpenning, personlig assistans med mera, och som processförare var hon försäkringskassans företrädare i domstolsprocessen inom försäkringskassans olika verksamhetsområden.

Leg. sjuksköterskeexamen år 1981 vid Sundsvalls vårdhögskola. Specialisering iniom Barn- och ungdomsvård sam tneonatal intensivvård vid Umeå vårdhögskola 1986. Som sjuksköterska, undersköterska och sjukvårdsbiträde har Eva Roos arbetat iniom olika vårdområden, och som specialiserad barnsjuksköterska har för tidigt födda barn och skolsköterska varid den främsta inriktningen.

Rulla till toppen