fbpx

Övriga ärenden

Exempel på övriga ärenden som du kan få hjälp med av Er jurist

  • Kommunbeslut gällande insatser enligt Lag om stöd och service – LSS.
  • Körkortsärenden som ska överklagas till transportstyrelsen och förvaltningsrätten
  • Ansvarsärenden inom vården som ska anmälas till IVO eller socialstyrelsen. Dock är denna möjlighet i dag ytterst begränsad
  • Skolhälsovårdsärenden som i vissa fall ska anmälas till skolinspektionen eller barn- och elevombudet.

Det går alltid bra att ta kontakt med Er jurist för rådgivning även när det gäller ärenden som inte finns med i exempellistan ovan. Om det är ett ärende som ligger utanför Er jurists kompetens kan hänvisning ske till annan mer kompetent jurist eller advokat.

Rulla till toppen