fbpx

Patientskador

Patientskada

Om du råkat ut för en skada till följd av felbehandling inom hälso- och sjukvården med personskada som följd, kan du begära ersättning från patientförsäkringen. Om du inte är nöjd med patientförsäkringens ställningstagande i ärende gällande vårdskada kan Er jurist hjälpa till att begära yttrande från patientskadenämnden

Läkemedelsskada

Om du drabbats av en skada till följd av ett läkemedel kan Er jurist hjälpa till att begära ersättning från läkemedelsförsäkringen.

Rulla till toppen