fbpx

Personlig assistans

Er jurist hjälper privatpersoner, assistansanordnare, kommuner med flera att som fristående konsult överklaga ärenden gällande rätten till personlig assistans. Vid negativt beslut från Försäkringskassa eller kommun bistår Er jurist med att överklaga beslutet. Eftersom processen huvudsakligen är skriftlig sker överklagande vanligtvis via skriftväxling i Förvaltningsrätt, Kammarrätt och Högsta Förvaltningsdomstolen.

Er jurist bistår assistansanordnare att hos inspektionen för vård och omsorg – IVO ansöka om tillstånd för att bedriva verksamhet inom personlig assistans. Vid negativt beslut från IVO kan Er jurist hjälpa till att överklaga beslutet. 

Rulla till toppen