fbpx

Personskador

Om du råkat för en trafikolycka eller någon annan olyckshändelse med personskada som följd, kan du begära ersättning från trafikförsäkringen eller från ditt försäkringsbolag. Om du inte är nöjd med försäkringsbolagets slutliga ställningstagande i ärende gällande personskada kan Er jurist hjälpa till att begära yttrande från trafikskadenämnden eller personförsäkringsnämnden.

Exempel på ersättning för personskada:

  • Sjukvårdskostnader
  • Andra kostnader
  • Inkomstförlust
  • Sveda och värk, fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur
  • Lyte eller annat stadigvarande men, fysiskt och psykiskt lidande av bestående art, medicinsk invaliditet
  • Särskilda olägenheter till följd av skadan.
Rulla till toppen