fbpx

Tjänster

Er jurist vill hjälpa dig

Er jurist erbjuder juridisk hjälp inom socialförsäkring, som exempelvis personlig assistans och övriga ärenden mot Försäkringskassan, samt med  personskador och patientskador. I verksamheten företräds privatpersoner, företag, kommuner med flera i den rättsliga processen att överklaga beslut hos försäkringskassa, försäkringsbolag och övriga motparter. Er jurist erbjuder juridiskt biträde av en medicinsk och juridisk kompetent person som ombud inför myndigheter, domstolar och övriga motparter.

Den skriftväxling som du får hjälp med av Er jurist är begäran om omprövning, överklagande av beslut eller dom, begäran om yttrande i nämnd samt övrig skriftväxling och kontakter med myndigheter och domstolar. Er jurist argumenterar för rätten till ersättning utifrån dina individuella förutsättningar, medicinska underlag, övriga handlingar, gällande rätt, rättspraxis, forskning med mera. Några löften om framgång i ärendet kan aldrig utlovas, men Er jurist gör alltid sitt bästa för att klienten ska få ändrat beslut och rätt till ersättning.

Er jurists målsättning är att du ska få ett korrekt beslut utifrån dina individuella förutsättningar och utifrån de regler vi har att förhålla oss till

Tjänster er jurist
Rulla till toppen